Over het NFU-consortium

In het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg bundelen de acht umc's hun krachten om de kwaliteit van zorg te verbeteren en verder te ontwikkelen.

NFU-Consortium Kwaliteit van Zorg

Secretaris
Marion Verduijn

Management-assistent
Bianca Dekker

Bezoekadres: Oudlaan 4, 3515 GA Utrecht
Postadres: Postbus 9696, 3506 GR Utrecht

telefoon: 030-273 9644

e-mail: info@nfukwaliteit.nl