Nieuws

Bestuurders ziekenhuizen en umc’s willen omslag in verantwoorden versus verbeteren
9 October 2018

Bestuurders ziekenhuizen en umc’s willen omslag in verantwoorden versus verbeteren

De balans tussen verantwoorden en verbeteren is zoek. We willen naar een toekomst met minder verplichte indicatoren en enkel nog registraties waarmee je echt de kwaliteit verbetert. En passen heraccreditaties nog wel binnen dit plaatje of is er een andere (landelijke) aanpak nodig? Deze punten kwamen naar voren tijdens de dialoogsessies met bestuurders die het programma Sturen op Kwaliteit van het NFU-consortium organiseerde.

Centraal tijdens deze dialoog over sturen op en verantwoorden en verbeteren van kwaliteit stond de rol van bestuurders. Er kwamen interessante dilemma’s naar boven. Maar iedereen is vooral toe aan een totale omslag op dit gebied.
 

Gemeenschappelijke uitdagingen
Umc’s en ziekenhuizen blijken helemaal niet zo verschillend te zijn. Zij staan voor dezelfde uitdagingen en streven dezelfde doelen na. Maar hoe deze aan te pakken en te bereiken? In gezamenlijkheid willen bestuurders een nieuwe weg vinden op het gebied van verantwoording en governance. Vraagstukken in de sessies zijn bijvoorbeeld: wat is de juiste verhouding tussen verantwoorden en verbeteren, hoe kunnen we samenwerken en bij wie ligt de verantwoordelijkheid? Met als uiteindelijk doel een nieuwe aanpak voor het verbeteren van de kwaliteit binnen ziekenhuizen.
 

Samen ontdekken
Hiervoor moet samengewerkt worden binnen én tussen organisaties, vinden de deelnemers. Het is van belang om iedereen hierover te horen. Dat vraagt om een dialoog tussen bestuurder en zorgprofessional en een goed gesprek met patiënten. Op enkele gebieden is ook een cultuuromslag nodig. Mensen moeten elkaar kunnen en durven aanspreken en transparantie is een voorwaarde voor succes.
Vooral lokale en regionale voorbeelden helpen om te ontdekken wat goed werkt, waarna we de beste voorbeelden kunnen opschalen.
Om antwoorden te vinden op alle vragen, willen de bestuurders ook kijken naar buitenlandse voorbeelden. In Scandinavië zijn bijvoorbeeld al innovatieve kwaliteitssystemen ontwikkeld. Voor een volgende sessie worden collega-bestuurders uit Zweden uitgenodigd om hun ervaringen te delen.

Een dergelijke cultuuromslag kost tijd. Maar over de noodzaak tot verandering bestaat geen discussie. De laatste sessie met drie umc-bestuurders en zeven ziekenhuisbestuurders werd dan ook eensgezind afgesloten met de woorden: ‘denk groot, acteer klein’.