Nieuws

Een nieuw tijdperk van leren en verbeteren
15 May 2018

Een nieuw tijdperk van leren en verbeteren

Kwaliteitsexpert Don Berwick - speciale gast op de Invitational Conference ‘Sturen op kwaliteit’ (dat het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg op 2 mei jongstleden organiseerde) - ziet kansen voor het programma ‘Sturen op Kwaliteit’ van het Citrienfonds. Het is in zijn ogen uniek dat de academische ziekenhuizen hun eigenbelang aan de kant schuiven en samen leren en verbeteren.

Zorgvisie deed op 14 mei verslag van de Invitational.

Het programma Sturen op Kwaliteit is gericht op bestuurders en de stuurinformatie die zij nodig hebben om samen met zorgprofessionals en patiënten de zorg beter te maken. De projecten uit het programma zijn gericht op en uitgevoerd door samenwerkende umc's en ziekenhuizen, alsmede andere ketenpartners. Voorbeelden uit het programma: de oncologische keten, de regio-intensive care of de verloskundige keten.