Nieuws

22 December 2017

Gezocht: ervaring met patienten met beperkte gezondheidsvaardigheden

30-50% van de Nederlanders heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. Zij hebben moeite om informatie over gezondheid te verkrijgen, te begrijpen, te beoordelen en te gebruiken bij het nemen van beslissingen over hun gezondheid en zorg. Prof. dr. Jany Rademakers, bijzonder hoogleraar Gezondheidsvaardigheden en Patiëntenparticipatie bij het MUMC+ en een van de leiders van het speerpunt 'De Patiënt als Partner' in Topaas, doet hier vanuit het NIVEL onderzoek naar.

Beperking in gezondheidsvaardigheden levert niet alleen voor betreffende mensen problemen op, maar zorgt ook voor uitdagingen in de zorg. Om de zorg goed toegankelijk te houden voor iedereen, ook voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden, zal de voorlichting en communicatie binnen de zorg soms aangepast of verbeterd moeten worden.

In opdracht van het Ministerie van VWS voert het NIVEL een onderzoek uit onder zorgverleners in de 1e  en 2e  lijn om te inventariseren wat hun ervaringen zijn met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden, tegen welke problemen en uitdagingen zij aanlopen en vooral waar zij verbeterpunten zien binnen de zorg. Deze inventarisatie vindt plaats door middel van een enquête.

 

Bent u zorgverlener in de 1e of 2e lijn?

Vul hier dan de enquête in; dit duurt maximaal 10 minuten. Uw input zal gebruikt worden om de zorg aan mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden verder te optimaliseren. Op basis van uw ervaringen zal een tool ontwikkeld worden die gebruikt kan worden door zorgverleners in hun contact met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden.

En wilt u deze link ook verspreiden onder uw collega’s, want meer reacties we krijgen hoe beter. Veel dank!

 

Meer informatie
Over dit project: Laxsini Murugesu (l.murugesu@nivel.nl; 030-2729680)