Nieuws

28 September 2018

Save-the-date: Meet & Greet Citrienfonds

De afgelopen jaren hebben de umc’s binnen het Citrienfonds samen met andere partijen gewerkt aan initiatieven voor de juiste zorg met de juiste informatie op de juiste plek. Wat de resultaten van de meer dan honderd projecten zijn en welke impact zij hebben op de zorg, staat centraal tijdens de Inspiratie Meet & Greet van het Citrienfonds op 25 januari 2019. Meer informatie vindt u hier.

Op www.citrienfonds.nl staan tientallen concrete resultaten van de programma’s tot nu toe - ontwikkeld door zorgprofessionals, veelal in samenspraak met patiënten. De informatie op de site is vooral bedoeld voor iedereen die werkzaam is in de zorg: in de vorm van werkplannen, apps, kernsets, toolkits, etc. gratis te downloaden en eenvoudig te delen.

Vanaf april 2019 is Sturen op Kwaliteit geen onderdeel meer van het Citrienfonds. De resultaten en inzichten krijgen een plek binnen de programma's van het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg rond waardegedreven zorg en nieuwe vormen van verantwoorden.