Nieuws

Sturen op Kwaliteit op basis van data? Vergeet de patiënt niet!
14 May 2018

Sturen op Kwaliteit op basis van data? Vergeet de patiënt niet!

‘Sturen op kwaliteit: from the patients bedside to the boardroom’ was het thema van onze drukbezochte sessie op 4 mei j.l. tijdens het International Forum Quality and Safety in Amsterdam. Voor sturen op kwaliteit zijn data belangrijk, maar met alleen data kunnen we de kwaliteit niet meten en verbeteren. Daarbij hoort ook luisteren naar de patiënt: de patiënt kent zijn of haar eigen lichaam en uiteraard de ervaring met de zorg het beste en kan veel waardevolle informatie leveren over de kwaliteit van zorg.

Mariëlle Blankestijn - patiëntvertegenwoordiger vanuit organisatie IKONE - had een belangrijke rol tijdens de sessie. Zij liep in 2004 door een bizar ongeval in Zuid-Afrika een dwarslaesie op. Ze heeft daarom veel ervaring met de zorg én met ingrijpende verandering. Mark Kramer, internist en lid raad van bestuur VUmc, Niek Klazinga hoofd kwaliteitsindicatoren bij het OECD vertelden tijdens de sessie over het belang van Sturen op Kwaliteit.

Op de vraag 'Hoe kan de patiënt invloed uitoefenen op de Raad van Bestuur?' zegt Mariëlle “just talk to me". Er ontstond een levendige groepsdiscussie tussen de panelleden en zorgprofessionals in de zaal over ‘Quality based Governance’ en hoe dit aan te pakken. Conclusie: Om goed te kunnen sturen op continue kwaliteitsverbetering is - naast kwaliteitsinformatie - de dialoog noodzakelijk tussen bestuurders, zorgprofessionals en bovenal de patiënt.

Voor meer informatie over het programma Sturen op Kwaliteit, kijk op www.sturenopkwaliteit.nl, en bekijk de korte video over het programma.