Producten

Op deze website worden producten - veelal publicaties - die in de kring van het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg tot stand gekomen zijn, beschikbaar gemaakt. Tevens biedt het toegang tot verzamelingen van goede praktijken en/of nuttig instrumentarium voor diverse thema's om zo het leren van elkaar te faciliteren.

Publicaties


Op deze pagina vindt u een overzicht van de publicaties die de afgelopen jaren tot stand zijn gekomen.


2017

Eindrapportage Verloskundige Keten - Sturen op Kwaliteit

Samen werken aan betere zorg (Meerjarenverslag 2014-2016)

Interim Rapportage Dialoog Sturen op Kwaliteit

Publicatie in BoardRoom Zorg: Leren van dashboard-ontwikkeling in ziekenhuizen: Data nog sterk extern gericht

Bijlage bij eindrapport Nursing Sensitive Care (fictief voorbeeld)

Eindrapport Nursing Sensitive Care

Eindrapport Kernset Heelkunde

Eindrapport Stuurinformatie destilleren: van volle breedte naar beperkte, betekenisvolle informatie voor bestuurders

Eindrapport Governance rond Kwaliteitsverbetering: Lessen uit lokale Dashboardontwikkeling

Eindrapport Kwaliteitsregistratie DHNA


2016

Meer waarde voor de patiënt. NFU-visie Kwaliteit 2017-2020

Eindrapport Kwaliteitsregistratie CVAB 3.0

Afwegingen voor de Maatschappelijke Relevantie van Kwaliteitsregistraties


2015

Perioperatieve veiligheid stimuleren

Eindrapport Zorgproces en Kwaliteitsindicatoren - Registratie aan de bron (voorbeeld HHT)

Rapport 1. Een procesevaluatie op het niveau van het consortium Kwaliteit van Zorg en de themaprojectgroepen

Rapport 2. Een proces- en effectevaluatie op het niveau van de themaprojectgroepen en de participerende umc’s

Interne audits. Bundeling van kennis en expertise

Handreiking voor de selectie van PROs en PROMs

Risico-inventarisatie vanuit organisatieperspectief

Kwaliteitsverbetering op microniveau

Governance van kwaliteit in opleidingsziekenhuizen


2014

Kwaliteitsregistratie met toekomst


2013

Registratie aan de bron. Visie op documentatie en gebruik van zorggegevens 2013-2020


2012

Meer-waarde. Visie op kwaliteit van zorg 2012-2017