De toolbox Leren interprofessioneel samenwerken bevat korte beschrijvingen van goede praktijken van leren interprofessioneel samenwerken in de patiëntenzorg, vanuit onderwijs, opleiding, bij- en nascholing, én werkplekleren.

Alle beschrijvingen vermelden contactgegevens van degene die desgewenst méér informatie over de goede praktijk kan geven.

Wijzigingen en/of update?
Bent u contactpersoon van goede praktijk en heeft u een wijziging of update van uw goede praktijk? Stuur deze dan naar: kwaliteit@nfu.nl.

Goede praktijk delen?
Wilt u ook een goede praktijk van leren interprofessioneel samenwerken in onderwijs/opleiding en/of werkplekleren delen? Stuur dan een korte beschrijving van uw goede praktijk naar: kwaliteit@nfu.nl.