Producten

Op deze website worden producten - veelal publicaties - die in de kring van het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg tot stand gekomen zijn, beschikbaar gemaakt. Tevens biedt het toegang tot verzamelingen van goede praktijken en/of nuttig instrumentarium voor diverse thema's om zo het leren van elkaar te faciliteren.

De toolbox Leren interprofessioneel samenwerken bevat korte beschrijvingen van goede praktijken van leren interprofessioneel samenwerken in de patiëntenzorg, vanuit onderwijs, opleiding, bij- en nascholing, én werkplekleren.

Alle beschrijvingen vermelden contactgegevens van degene die desgewenst méér informatie over de goede praktijk kan geven.

Wijzigingen en/of update?
Bent u contactpersoon van goede praktijk en heeft u een wijziging of update van uw goede praktijk? Stuur deze dan naar: kwaliteit@nfu.nl.

Goede praktijk delen?
Wilt u ook een goede praktijk van leren interprofessioneel samenwerken in onderwijs/opleiding en/of werkplekleren delen? Stuur dan een korte beschrijving van uw goede praktijk naar: kwaliteit@nfu.nl.