Experiment ZIRE: Zinvolle Registratie

Radboudumc, Rijnstate en UMCG experimenteren met het reduceren van het aantal kwaliteitsmetingen tot een kernset van kwaliteitsindicatoren die er toe doen, dat wil zeggen daadwerkelijk gebruikt worden voor kwaliteitsverbeteringen en van toegevoegde waarde zijn voor patiënten. Gedurende het experiment ZIRE creëren we ruimte o.a. door kwaliteitsindicatoren tijdelijk los te laten. De hypothese is dat met het verminderen van te registreren kwaliteitsinformatie meer tijd vrij komt voor patiëntenzorg, aandacht voor de patiënt en hun naasten en voor het doorvoeren van kwaliteitsverbeteringen en dat het plezier en motivatie voor kwaliteitszorg van zorgverleners vergroot.