Programma

Onderwijs in Kwaliteit

Proactieve verbetering van de kwaliteit vraagt om zorgprofessionals die adequaat zijn toegerust om zelf initiatief te nemen om verbeteringen te realiseren. Daar leiden de acht umc's toe op in interprofessionele onderwijsinitieven voor mensen die al volop in de patiëntenzorg actief zijn.

Advanced Training Program Waardegedreven Zorg

Datagestuurde verbetering van patiëntuitkomsten in (ziekte)teams

De Advanced Training Program Waardegedreven Zorg is een 9 daagse leergang die professionals kennis en kunde biedt om een voortrekkersrol op het gebied van waardegedreven zorg te vervullen. Deelnemers krijgen concrete handvatten om de ontwikkelingen in de eigen organisatie op gebied van waardegedreven zorg een stap verder te brengen. Het curriculum is binnen het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg ontwikkeld, mede op basis van succesvolle voorbeelden uit de VS (Intermountain Healthcare) en Zweden (Jönköping County), en wordt door samenwerkende umc's lokaal gegeven.

Wat kan ik na afloop van dit programma?

De leergang beoogt dat de deelnemer aan het einde van het programma:

  1. het gedachtegoed van ‘waardegedreven zorg’, alsmede de relevantie ervan voor de eigen organisatie en context, kan uitdragen en bediscussiëren.
  2. interprofessionele samenwerking, en de eigen rol daarin, in teams, netwerken en zorgpaden kan beschrijven.
  3. kan beschrijven (bij voorkeur in het verbeterproject) hoe teams nieuwe manieren van werken kunnen implementeren.
  4. een beschouwing kan geven over kenmerken en haalbaarheid van verschillende studiedesigns om veranderprocessen te evalueren.
  5. de verhouding tussen arts en patiënt in waardegedreven zorgverlening én de mogelijkheden om samen de zorg te verbeteren kan beschrijven.
  6. gedeelde besluitvorming en benodigde vaardigheden daarvoor kan beschrijven.
  7. kan beschrijven hoe je aan data komt (data stromen en registers, kosten in kaart brengen voor het zorgpad, en verschillende typen uitkomsten en kosten richtlijnen en meetinstrumenten).
  8. de verschillende toepassingen van data kan beschrijven (zowel in spreekkamer als voor verbeteren).
  9. variatie kan beschrijven, interpreteren en monitoren, en weet welke vervolgacties te ondernemen.
  10. het proces van continue verbeteren in (ziekte) teamverband op geleide van data op waarde kan schatten.