Symposia

Het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg organiseert jaarlijks een symposium over een actueel thema die het hart van de kwaliteit van zorg raakt. Het consortium wil daarmee een platform voor discussie creëren om thema's met de inbreng van velen een stap verder te brengen.

Kwaliteitsregistratie op koers? (2014)

Over deze vraag discussieerden de 120 aanwezigen op 7 november 2014 in het Muntgebouw in Utrecht. Het zorgveld is volop in beweging om de kwaliteit van de geleverde zorg te meten en zichtbaar te maken. Maar waar koersen we op af? Delen we de stip op de horizon, en wat is nodig om daar te komen? 'Tripartiete aankoersen op een toereikend aantal landelijke kwaliteitsregistraties van beperkte omvang', was de breed gedeelde mening.

Samenvatting

De inhoud van de dag is samengevat in een artikel genaamd Tripartiete aankoersen op toereikend aantal landelijke kwaliteits-registraties van beperkte omvang.

Presentaties
Het symposium startte met een keynote lecture over de praktijk van kwaliteitsmotoring in Duitsland door:

Daarna werd een debat over de stip op de horizon voor de kwaliteitsinformatie in Nederland ingeleid, met bijdragen van:

In verdiepende parallelsessies is nader ingegaan op vraagstukken rond de volgende thema’s:

I. Kwaliteitsregistratie in zorgketens en -netwerken
A.  De selectie en analyse van kwaliteitsindicatoren, met bijdragen van:

B.  Het gebruik van patient reported outcomes, met bijdragen van:

II. Bron en gebruik van kwaliteitsinformatie
A.  Het ontlenen van kwaliteitsinformatie uit de bronregistratie, met bijdragen van:

B.  Het gebruik van kwaliteitsinformatie voor verbetering en zorginkoop, met bijdragen van:

  • drs. Marc van Tilburg (St. Jansdal / DICA)
  • drs. Jolyn van Vuuren (CZ)
  • prof. dr. Piet Bakker (NFU-consortium Kwaliteit van Zorg)
Foto verslag symposium 2014