Symposia

Het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg organiseert jaarlijks een symposium over een actueel thema die het hart van de kwaliteit van zorg raakt. Het consortium wil daarmee een platform voor discussie creëren om thema's met de inbreng van velen een stap verder te brengen.

Mind the gap! Effectieve inzet van interne audits (2015)

Vrijdag 29 mei 2015 namen ruim 100 personen uit umc's én andere ziekenhuizen in het Muntgebouw in Utrecht deel aan het symposium 'Mind the gap! Effectieve inzet van interne audits', een resultante van de actieve uitwisseling van kennis en ervaring op dit thema tussen de acht umc's.

Brochure

De brochure 'Interne audits. Bundeling van kennis en expertise' beschrijft de zes ontwikkelthema's voor interne audits van de umc's.

Presentaties
De volgende presentaties zijn tijdens het symposium gehouden:

Foto verslag symposium 2015