Symposia

Het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg organiseert jaarlijks een symposium over een actueel thema die het hart van de kwaliteit van zorg raakt. Het consortium wil daarmee een platform voor discussie creëren om thema's met de inbreng van velen een stap verder te brengen.

Goede zorg verleen je samen. Leren interprofessioneel werken (2016)

Op 10 juni 2016 organiseerde het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg een symposium over leren interprofessioneel werken. Tijdens het symposium 'Goede zorg verleen je samen. Leren interprofessioneel werken' stond het delen van ervaringen met en inspirerende praktijken van leren interprofessioneel werken centraal.

Het symposium opende met het indrukwekkende verhaal van Anke van Haften over de behandeling van haar schildklierkanker.

Keynote lecture werd gegeven door dr. Gloria Esegbona, innovator en educator van het King’s Learning Institute van King’s College in Londen (UK).

Tijdens het symposium is de Toolbox Leren interprofessioneel samenwerken gelanceerd, met daarin al 13 goede praktijken. Tevens zijn adviezen van de deelnemers voor bestuurders, beleidsmakers, raamplanontwikkelaars aangeboden aan de voorzitter het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg, prof. dr. Chris Polman (lid van de Raad van Bestuur van het VUmc).

Foto verslag symposium 2016